Jsem pozorovatel, průvodce, tvůrce i sociální inovátor.

Dlouho jsem pracovala s lidmi (dětmi, studenty, učiteli, úředníky). Dlouho jsem zkoumala, jak vytvářet místa inkluzivní prostředí otevřená všem (ve Švédsku, ve Francii, v Čechách, v USA).

Prošla jsem si největší tuzemskou neziskovou organizací, sociálně inovačním projektem i akademickým světem.

Vyznávám principy inkluzivního designu, který patří nejen do architektury a městského plánování, ale také do vzdělávání, kultury, technologických inovací a do byznysu.

Nejraději pracuji brzy ráno, na schůzky chodím včas a odpočívám plaváním.
Pomohu vám otevřít se 40 procentům populace, která má obtíže s pohybem a orientací ve vaší instituci.
Pomohu vám otevřít se všem těm, kteří se necítí být vítáni.
Mariana image